toppbrekkoya.jpg (224528 bytes)
   Idylliske Brekkøye i Bøverdalen
 

 

brekk1.jpg (115928 bytes)
Brekkøye er eit gamalt, idyllisk småbruk 9 km vest for Lom sentrum (6 km frå Teigen gard). Småbruket ligg flott til på andre sida av elva Bøvra, lett tilgjengeleg med adkomst langs gardsveg frå Flå.   Gode fiske- og turmoglegheiter i nærområdet. 4-6 sengeplassar, vatn, straum og dusj.

brekk2.jpg (128676 bytes)

Triveleg opphaldsrom med utsikt mot Bøvra og Bøverdalen.

 

brekk3.jpg (108636 bytes)
4-6 sengeplassar.

brekk4.jpg (134489 bytes)
Vi har teke vare på det gamaldagse preget på det gamle småbruket.

Teigen gard, Lom.    Kari og Bjørn  tlf.: 61211488  mobil: 90100072   epost: bjteig@hotmail.com

Meir om Brekkøye    Meir om setre    Meir om Teigen gard    Meir om Lom      STARTSIDE